Na sprzedaż Na wynajem
Cena
Liczba pokoi
Powierzchnia
Rodzaj działki
Przeznaczenie lokalu
Rodzaj obiektu
 
Skup mieszkań
tel. 91 333 63 63
Oferujemy szybki skup mieszkań, domów oraz działek w Szczecinie oraz w pasie nadmorskim.

Zapewniamy bezpłatnie pełną obsługę prawną transakcji oraz ponosimy koszty notarialne.

Szczególnie polecamy przy spadku, zamianie mieszkań, spłatach zadłużeń na nieruchomości oraz ograniczonym czasie na sprzedaż nieruchomości.

Czym jest prawo pierwokupu?

Jakie są zasady pierwokupu nieruchomości?

Sprzedaż niektórych nieruchomości może być problematyczna ze względu na prawo pierwokupu (pierwszeństwa). Pierwokup można porównać do rezerwacji – dana nieruchomość nie może zostać kupiona przez dowolną osobę, instytucję lub firmę, ponieważ ktoś posiada już pierwszeństwo do jej nabycia. Co ważne, przepisy te upoważniają do przejęcia danego lokalu bądź gruntu przez osobę uprawnioną jedynie wtedy, gdy właściciel wyrazi chęć sprzedaży. Inne tryby odstępowania, np. darowizna, nie są objęte prawem pierwokupu.

Prawo pierwszeństwa – podstawowe informacje

Na gruncie takiego zagadnienia jak pierwokup można wskazać kilka podstawowych zasad:

– pierwszeństwo może wynikać z dwóch źródeł: ustawy (np. zakup zabytków przez gminę) bądź umowy,

– osoba uprawniona może, ale nie musi skorzystać z przysługującego jej prawa (jeśli uprawniony się zgodzi, nieruchomość może zostać sprzedana osobie trzeciej),

– w przypadku chęci wykonania prawa pierwokupu nieruchomości konieczne jest złożenie przez uprawnionego oświadczenia w formie notarialnej, ponieważ sprzedaż gruntu bądź lokalu również wymaga sporządzenia aktu notarialnego,

– czasami pierwszeństwo przysługuje kilku osobom. Jeśli w takiej sytuacji nie wszyscy zainteresowani zamierzają skorzystać ze swojego prawa, pozostali uprawnieni mogą wykonać je w całości.

Prawo pierwokupu nieruchomości – przykład

Z prawa pierwszeństwa mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i np. instytucje państwowe. Częstą sytuacją jest zawarcie umowy dotyczącej pierwokupu między właścicielem lokalu a najemcą. Wynajęcie nieruchomości może generować duże, dodatkowe koszty związane m.in. z przeprowadzeniem remontu bądź zakupem elementów wyposażenia. W takiej sytuacji można zawrzeć umowę, na mocy której najemca będzie mógł w pierwszej kolejności zakupić wynajmowany do tej pory lokal, jeśli właściciel będzie mieć zamiar go sprzedać.

Przepisy regulujące kwestię pierwokupu nie są oczywiste, a ich samodzielna interpretacja może być trudna. Aby więc upewnić się, czy dana nieruchomość jest objęta prawem pierwszeństwa, a także czy wszystkie obowiązki – zarówno ze strony uprawnionego, jak i zobowiązanego – zostały właściwie dopełnione, warto wcześniej zasięgnąć porady doświadczonego prawnika.