Na sprzedaż Na wynajem
Cena
Liczba pokoi
Powierzchnia
Rodzaj działki
Przeznaczenie lokalu
Rodzaj obiektu
 
Skup mieszkań
tel. 91 333 63 63
Oferujemy szybki skup mieszkań, domów oraz działek w Szczecinie oraz w pasie nadmorskim.

Zapewniamy bezpłatnie pełną obsługę prawną transakcji oraz ponosimy koszty notarialne.

Szczególnie polecamy przy spadku, zamianie mieszkań, spłatach zadłużeń na nieruchomości oraz ograniczonym czasie na sprzedaż nieruchomości.

Zadatek a zaliczka - poznaj różnice

Zaliczka a zadatek - jakie są różnice?
Przy podpisywaniu różnego rodzaju umów kupna-sprzedaży z pewnością spotkamy się z pojęciami zadatku i zaliczki. Dotyczą one w szczególności umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, lecz również innych form zobowiązania do zakupu w określonym terminie. Podstawowe pytanie brzmi- która forma płatności pozostaje bezzwrotna, a którą otrzymamy od sprzedającego z powrotem na konto, jeśli transakcja nie dojdzie do skutku? Zapraszamy do lektury.

Zadatek a zaliczka przy kupnie mieszkania

Zadatek został ustanowiony na mocy artykułu 394 Kodeksu Cywilnego jako rekompensata dla sprzedającego za brak zawarcia umowy przyrzeczonej. Jednak jeśli do transakcji sprzedaży nie dojdzie z winy sprzedającego, jest on zobowiązany do zwrotu zadatku w dwukrotnej wysokości. W przypadku zobowiązania, jakim jest umowa przedwstępna zadatek służy zabezpieczeniu transakcji dla obu stron. Zaliczka natomiast nie doczekała się regulacji prawnych, chociaż praktyka umów dla obrotu nieruchomościami wyraźnie uzasadnia jej istnienie. Zaliczka dotyczy zazwyczaj większej kwoty niż zadatek, stając się dodatkowym zabezpieczeniem dla sprzedającego.

Zaliczka a zadatek co podlega zwrotowi?

Odpowiedzmy teraz na najczęściej pojawiające się pytanie: zaliczka a zadatek, co podlega zwrotowi w transakcjach na nieruchomościach? W świetle obowiązujących przepisów, zadatek staje się przedmiotem rekompensującym stronom ewentualne straty wynikające z anulowania transakcji. Jeśli do zakupu mieszkania lub domu nie dojdzie z winy kupującego, sprzedający ma prawo zatrzymać zadatek. Jeśli to sprzedający rozwiąże umowę z własnej woli, musi się liczyć z koniecznością oddania dwukrotności sumy zadatku na rzecz kupującego. Trzecia ewentualność występuje wówczas, gdy umowa przyrzeczona nie może być zawarta, jednak przyczyną tego stanu rzeczy nie da się obarczyć żadną ze stron. Przykładowo, jeśli kupujący nie otrzyma kredytu hipotecznego, nie jest w stanie zrealizować zapisów umowy. Powszechną praktyką staje się wtedy zwrot zadatku przez sprzedającego, lecz nie ma tutaj wymogu podwojenia jego sumy.

Ostatnie pytanie brzmi: kiedy zaliczka przepada? Tu odpowiedź jest jednoznaczna- nigdy. Jeśli umowa przyrzeczona zostaje zawarta w normalnym trybie, zaliczkę wlicza się na poczet kwoty całkowitej, a kupujący dopłaca jedynie pozostałą wartość. W sytuacji, gdy do transakcji nie dojdzie, zaliczka musi być zwrócona bez względu na to, kto ponosi odpowiedzialność za zerwanie umowy. Zadatek lub zaliczka przy kupnie mieszkania to niezwykle ważna kwestia, dlatego mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy my ją w jasny sposób.