Świat Nieruchomości Szczecin
Aleja Piastów 14
70-333 Szczecin
Tel.: +48 91-48-444-11
Opłaty przy kupnie nieruchomości
Przedmiot sprzedaży:
 

Cena nieruchomości:
Podatek od czynności cywilnoprawnych:
Taksa notarialna (opłata notarialna):
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej):
Opłata za wniosek ( + VAT)
Prowizja agencji nieruchomości:
VAT od prowizji agencji nieruchomości:
Opłata sądowa:
Suma opłat dodatkowych:
RAZEM (cena + opłaty):

 
Do sumy kosztów transakcji jak wyżej należy doliczyć:

  • Opłatę za wypisy aktu: 6 zł za stronę (średnio 183 zł z VAT-em), oraz
  • Przy zakupie nieruchomości hipotecznej do taksy notarialnej należy doliczyć 150 zł + VAT, za wniosek o wpis nowego właściciela w księdze wieczystej.
  • Przy zakupie nieruchomości z udziałem kredytu bankowego do kosztów należy doliczyć 150 zł + VAT, za wniosek o ustanowienie hipoteki na rzecz banku.
  • W przypadku nabywania pozycji „mieszkanie hipoteczne, dom, lub działka” lub „mieszkanie spółdzielcze – własnościowe + księga hipoteczna” należy doliczyć opłatę za wniosek do ksiąg wieczystych, która pobierana jest przez notariusza w kwocie 244 zł brutto.
  • Copy’s fee: 6 PLN/page (about 183 PLN + VAT on average), and
  • When real property mortgage is bought then average Notary’s fee be added 150 zł + VAT, for new owner application to the land register.
  • When real property is bought with a bank loan it requires additional cost of 150 zł + VAT, for the bank mortgage application to the land register.
  • In ase of „house mortgage, house, or rent” or „cooperative apartment – ownership mortgage + the land register” acquisition shall be added the application fee to the land registry, which is charged by a notary public in the amount of 244 PLN gross.