Świat Nieruchomości Szczecin
Aleja Piastów 14
70-333 Szczecin
Tel.: +48 91-48-444-11
Licencjonowane Biuro – Świat Nieruchomości

Tomasz Siwicki – Nadanie licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Licencjonowane Biuro Nieruchomości w Szczecinie.


Urząd patentowy – Świadectwo o ochronie znaku towarowego


Urząd patentowy – Znak towarowy


Certyfikat Prawne i ubezpieczeniowe aspekty odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami


Certyfikat Prawne i ubezpieczeniowe aspekty odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

Certyfikat Dokumentacja elektroniczna. Zastosowanie podpisu elektronicznego w działalności gospodarczej na rynku nieruchomości.

Certyfikat Dokumentacja elektroniczna. Zastosowanie podpisu elektronicznego w działalności gospodarczej na rynku nieruchomości.

Certyfikat Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków, lokalu mieszkalnego lub części budynków stanowiącej samodzielną całość

Certyfikat Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków, lokalu mieszkalnego lub części budynków stanowiącej samodzielną całość

Certyfikat Rozliczenie podatkowe na rynku nieruchomości w 2009 roku

Certyfikat Rozliczenie podatkowe na rynku nieruchomości w 2009 roku

Certyfikat Jak złapać wiatr w żagle w dobie kryzysu

Certyfikat Jak złapać wiatr w żagle w dobie kryzysu

Certyfikat Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectwa charakterystyki Energetycznej

Certyfikat XIV Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Certyfikat uczestnictwa w XIV Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Skuteczna reklama z elementami PR na rynku nieruchomości

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Klient ryzyko, wynagrodzenie… ?

Certyfikat Zarządzanie zespołem w biurze pośrednictwa

Certyfikat uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej Pośrednictwo w USA – Wspólne Transakcje, Wspólne korzyści

Certyfikat uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej Pośrednictwo w USA – Wspólne Transakcje, Wspólne korzyści

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

z zakresu Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

z zakresu Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

z zakresu Ustawy o podatku od towarów i usług VAT oraz Ustawy – prawo spółdzielcze – zmiany

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

z zakresu Ustawy o podatku od towarów i usług VAT oraz Ustawy – prawo spółdzielcze – zmiany

Certyfikat uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej

Rynek nieruchomości pomorza zachodniego – stan i perspektywy

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

z zakresu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r.

o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych

lub nieujawnionych źródeł