Na sprzedaż Na wynajem
Cena
Liczba pokoi
Powierzchnia
Rodzaj działki
Przeznaczenie lokalu
Rodzaj obiektu
 
Skup mieszkań
tel. 91 333 63 63
Oferujemy szybki skup mieszkań, domów oraz działek w Szczecinie oraz w pasie nadmorskim.

Zapewniamy bezpłatnie pełną obsługę prawną transakcji oraz ponosimy koszty notarialne.

Szczególnie polecamy przy spadku, zamianie mieszkań, spłatach zadłużeń na nieruchomości oraz ograniczonym czasie na sprzedaż nieruchomości.

Co to jest kataster nieruchomości i co warto o nim wiedzieć?

kataster gruntowy i budynkowy
Zarówno budynki, jak i grunty podlegają w Polsce obowiązkowi klasyfikowania ich w stosownych rejestrach. Przykładem ogólnokrajowego zestawienia, które zawiera dane o nieruchomościach i ich właścicielach jest kataster nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest taka ewidencja, jakie dane zawiera i do czego wykorzystuje się zawarte w niej informacje.

Czym jest kataster nieruchomości?

Publiczny, wielofunkcyjny i ujednolicony rejestr, zawierający dokładne dane o rzeczywistym stanie działek, budynków, mieszkań i lokali – tak w skrócie brzmi odpowiedź na pytanie o to, czym jest kataster gruntowy i budynkowy. Docelowo ma on zastąpić modernizowaną ewidencję gruntów i lokali, na której bazie jest również tworzony. Sprawy z zakresu katastru nieruchomości prowadzi starostwo powiatowe, ewentualnie urząd miejski, właściwy dla miejsca usytuowania danej działki lub budynku.

Jakie informacje zawiera kataster gruntowy i budynkowy

Jak wskazuje sama nazwa, kataster nieruchomości jest zbiorem informacji dotyczących ich faktycznego stanu. System informacyjny zakłada zbieranie, aktualizowanie oraz udostępnianie informacji zarówno o gruntach, oraz zabudowaniach, jak i ich właścicielach, a także podmiotach gospodarujących nieruchomościami lub zarządzających nimi.
W przypadku gruntów baza danych opisuje położenie, powierzchnię oraz rodzaj gruntów składających się na działki katastralne, zawierając również dane o ich granicach oraz oznaczeniach ksiąg wieczystych.
Jeśli chodzi o budynki, kataster nieruchomości określa położenie, przeznaczenie i funkcję użytkową oraz ogólne dane techniczne. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ewidencjonowania lokali. Oprócz tego kataster zawiera również dane właścicieli konkretnych nieruchomości.

Do czego służą dane zawarte w katastrze nieruchomości?

Wiedząc, jakie dane zawiera kataster, warto mieć świadomość, do czego mogą one zostać wykorzystane. Obszarami, w których informacje o działkach katastralnych i budynkach okazują się niezwykle przydatne, są m.in.: planowanie przestrzenne i gospodarcze, obliczanie wymiaru podatków i świadczeń, statystyka publiczna, ewidencjonowanie gospodarstw rolnych czy gospodarka nieruchomościami.